Lege Geaën gaat voor groen en duurzaam

Acht dorpen in de Lege Geaën gaan voor duurzame energievoorziening. Daarvoor is de de coöperatie ’Griene Geaen’ in het leven geroepen.

De presentatie van de plannen en de nieuwe website van de coöperatie is op zaterdag 19 januari vanaf 14:00 uur in dorpshuis De Trilker in Poppenwier. Het gaat om plannen op gebied van zonne-energie, energiebesparing en lokaal voedsel, oftewel de tuintjesclub. De vraag: ‘hoe grien kinne wy geaën?’ wordt vooral beantwoord door het enthousiasme van de inwoners van de Lege Geaën en andere geïnteresseerden.

De acht dorpen zijn Dearsum, Gau, Goënga, Raerd, Offingawier, Poppenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. Sinds 1981 staat Dearsum bekend als het voorbeelddorp voor duurzame energie. In 1987 werd een windturbine in gebruik genomen en een jaar later een mestvergistingsinstallatie met als doel de inwoners van Dearsum te voorzien van electriciteit.

Wederom als één van de pioniers heeft de “Stichting Energievoorziening Dearsum” in het voorjaar 2012 een oproep gedaan aan de acht dorpen van De Lege Geaën om samen met de streek zelf initiatieven te nemen om hun omgeving te verduurzamen.

Deze oproep is met enthousiasme opgepakt. Er bleken heel wat Legeansters geïnteresseerd in het onderwerp. In Goënga was al een groepje gestart met het gezamenlijk inkopen en installeren van zonnepanelen.

Het doel van ‘Griene Geaen’ is de ontwikkeling en realisatie van een duurzame gemeenschap in De Lege Geaën met oog voor mens en natuur. De coöperatie brengt door het initiëren, stimuleren en uitvoeren van duurzame projecten een ontwikkeling op gang die bijdraagt aan het welzijn van de huidige en toekomstige bewoners van De Lege Geaën.’ Alle inwoners van De Lege Geaën kunnen lid worden van de coöperatie.