Over Duurzaam Heeg

Duurzaam Heeg is een collectief van werkgroepen die zich inzetten voor de leefbaarheid en de duurzame toekomst van Heeg. De werkgroepen van Duurzaam Heeg werken aan thema’s die terug te zien zijn in het logo: groen, energie, lokale producten, gezonde leefomgeving, grondstofkringlopen en vervoer. Bij alle thema’s spelen de sociale aspecten een belangrijke rol.

De eerste Duurzaam Heeg werkgroepen ontstonden in 2012 na de ontwikkeling van de duurzame dorpsvisie ‘Dream fan in Doarp’ door Plaatselijk Belang Heeg. Lees hier de dorpsvisie.