Nieuws

Wetenschappers vinden steeds betere oplossingen voor het grootste probleem rond duurzame energie in huis. Wind- en zonne-energie bleken de laatste jaren erg moeilijk op te slaan voor momenten waarop de zon niet schijnt of het nauwelijks waait. In Nederland is nu een warmtebatterij op basis van zout ontwikkeld, waarin energie kan worden bewaard.

Professor Olaf Adan, leider van een team van twintig onderzoekers dat al tien jaar aan de batterij werkt, noemt het de eerste echte warmtebatterij voor in huis: compact, verliesvrij, stabiel en betaalbaar. ,,Met deze uitvinding lopen we internationaal voorop. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de doorbraken is waar Nederland en heel veel andere landen op zitten te wachten.”

lees verder op Ad.nl

Share

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. Dit betekent dat u als eigenaar én bewoner de subsidie vanaf dan kunt gaan aanvragen.

Wilt u voor de subsidie SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet eerder SEEH subsidie kreeg.

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat is er al bekend?

  • Wij verwachten dat de subsidie weer kan worden aangevraagd vanaf eind augustus 2019.
  • De voorwaarden voor de subsidie kunnen wij naar verwachting eind augustus 2019 bekend maken. De regeling staat dan gepubliceerd in de Staatscourant en er komt meer informatie beschikbaar op de website van RVO.nl.
  • Een eigenaar én bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.
  • Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen.
  • Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt uitgebreid naar isolatie.

Voorwaarden

U komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:

  • de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie en
  • als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

bron: www.rvo.nl

Warm Heeg krijgt 29.000 euro van de gemeente om het project te starten dat het watersportdorp aardgasvrij moet maken.

Súdwest-Fryslân maakt 14.000 euro vrij voor het communicatieproces en nog eens 15.000 euro voor het uitvoeren van een technische en inhoudelijke haalbaarheidsstudie naar het project Warm Heeg.

De gemeente heeft duurzaamheid als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. Het streven is dat alle huizen in Súdwest-Fryslân in 2030 energieneutraal zijn. Het project Warm Heeg moet ervoor zorgen dat de woningen in Heeg zowel energieneutraal worden als aardgasvrij.

Alternatieve techniek
Energiecoöperatie Duurzaam Heeg onderzoekt samen met de gemeente en Wetterskip Fryslân of Heeg warmte kan krijgen via thermische energie uit oppervlaktewater in combinatie met warmte-koudeopslag (TEO/WKO). Met deze techniek wordt ’s zomers warmte uit water opgeslagen. Die kan dan in de winter worden gebruikt om huizen te verwarmen.

Via een netwerk wordt de warmte of kou getransporteerd en direct afgenomen of opgeslagen in een warmte-koudeopslag in de bodem (WKO). Of en hoe deze technieken in Heeg kunnen worden toegepast, moet nog verder worden onderzocht.

bron: Leeuwarder Courant 7-2-2019

Share

Om te bevorderen dat we overstappen van gas naar elektriciteit, is de belasting op gas verhoogd en die op elektriciteit verlaagd.

De energiebelasting op gas groeit al jaren. We merkten het niet omdat de gasprijs zo laag was. In 2016 was de marktprijs rond 20 cent per kubieke meter, nu is hij boven de 30 cent.

De gasprijs en de belasting stijgen nu beide. Dit jaar komt er 3,3 cent belasting bij, maar sinds 2011 is er 13 cent bijgekomen, een verhoging van 80 procent. U betaalt dit jaar 29,3 cent belasting per kubieke meter, exclusief btw. Gelukkig slagen veel huishoudens erin elk jaar wat minder gas te gebruiken. Gemiddeld was de afname 20 procent over de afgelopen tien jaar.

Voor elektriciteit is in 2019 de energiebelasting voor de kleinverbruiker 0,6 cent per kWh lager geworden. U betaalt dit jaar 9,86 cent belasting per kWh. De verlaging van de belasting op stroom is begonnen in 2016. Vergeleken met 2015 is er inmiddels 17,5 procent af gegaan.

Lees hier het volledige artikel uit het Friesch Dagblad van 25 januari jl.

Share

Energiecoöperatie Duurzaam Heeg heeft afgelopen 17 januari haar plannen gepresenteerd voor een mogelijk collectief warmtenet in Heeg. De aanwezige bewoners waren positief gestemd en hebben de coöperatie goedkeuring gegeven om verder te onderzoeken of de woningen en bedrijven in Heeg gasloos verwarmd kunnen worden met energie vanuit het oppervlaktewater uit de Hegemer Mar.

Op verzoek van de aanwezigen vindt u hier de presentatie van de betreffende bijeenkomst.

En hieronder de animatie van een vergelijkbaar project in Terheijden, Noord-Brabant van coöperatie Traais Energie Collectief.

U heeft het vast gelezen of gehoord in de media; Nederland moet van het gas af. Energiecoöperatie Duurzaam Heeg heeft hier ideeën over welke wij graag met u bespreken.  Op 17 januari a.s. ontvangen wij u graag vanaf 19.45 uur in It Heechhûs voor een oriënterende bijeenkomst rond een collectieve warmtevoorziening uit oppervlaktewater.


klik voor een vergroting

 

Share

Met een maximale score van een vette 10 prijkt Energie VanOns dit jaar bovenaan in de jaarlijkse stroomranking! De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar met een gedeelde eerste plaats. We zijn bijzonder trots op deze erkenning als duurzame voorloper in groene energie. Samen met de inmiddels ruim 90 bij ons aangesloten noordelijke energiecoöperaties zullen we ons de komende jaren blijven inzetten om steeds meer Nederlanders te voorzien van écht duurzame energie. Energie die 100% groen is en bovendien lokaal en in eigen beheer wordt opgewekt.

Wordt vandaag nog klant bij VanOns en ondersteun Duurzaam Heeg

Met het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise worden energieleveranciers geprikkeld om te kiezen voor een duurzame koers. Bewuste consumenten kunnen de lijst gebruiken bij hun keuze. We zijn daarom enorm blij dat de meetmethode dit jaar eindelijk ruimte biedt om de eigenzinnige aanpak van Energie VanOns te belonen.

Bij Energie VanOns werken we elke dag hard aan de versnelling van de energietransitie. We willen iedereen stimuleren om zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit eigen streek te gebruiken. Onze klanten krijgen 100% groene stroom uit Noord-Nederland; een steeds groter deel daarvan wekken we zelf op. De winst stroomt terug naar de coöperaties, die hiermee kunnen investeren in nieuwe zonnedaken of windmolens. Of in het opknappen van hun buurthuis, als ze dat liever doen. Dat is wat onze beweging zo uniek maakt: Energie VanOns is eigendom van de coöperaties, niet andersom.

Met deze prachtige score op zak kijken we uit naar een jaar vol nieuwe initiatieven om groene energie in eigen beheer op te wekken. Dorpsverenigingen, mensen met een groen hart en burgers die hun eigen dorp liefhebben slaan de handen ineen om de energie van de toekomst vorm te geven, zonder vervuiling, zonder beursgenoteerde multinationals. Samen maken we energie weer van ons!

Bekijk het onderzoek inclusief alle scores op de website van de consumentenbond.

Tags
Share

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent.

Het rapport waar dat uit blijkt is door DirkSiert Schoonman van de Unie van Waterschappen overhandigd aan directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. STOWA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben CE Delft en Deltares gevraagd het nationaal potentieel van aquathermie in beeld te brengen.

‘Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 petajoule per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 petajoule per jaar. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies’, aldus Peter Struik van Rijkswaterstaat. Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 petajoule. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 46 petajoule, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn.

De potenties van de verschillende vormen van aquathermie zijn niet bij elkaar op te tellen, omdat ze deels overlappen. Aanvullende analyses zijn nodig om het exacte gezamenlijk potentieel te bepalen. DirkSiert Schoonman: ‘Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Een van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In de Nederlandse delta is veel oppervlaktewater beschikbaar, dat in de zomer opwarmt en in de winter afkoelt. Deze warmte en koude kan aan het oppervlaktewater onttrokken worden om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen.’

De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas. Juist voor de Warmtetransitieplannen die gemeenten uiterlijk in 2021 moeten opstellen, is het belangrijk deze bron goed te ontsluiten. Er is veel bebouwing met water in de buurt en het heeft weinig ruimtelijke impact. Er zijn al diverse succesvolle voorbeelden in de regio. De gemeenten Katwijk en Drimmelen kregen een rijkssubsidie toegekend om aquathermie in te zetten voor aardgasvrije wijken.

bron: groenecourant.nl

Share
Recycle Boulevard Leeuwarden

De hippe, industriële lamp heeft een prijskaartje van €185. Flink aan de prijs voor een tweedehandsje uit de kringloopwinkel, zeker buiten de Randstad. ‘De lamp komt oorspronkelijk uit het Thialf stadion in Heerenveen. Ik weet zeker dat de lamp zo verkocht is’, vertelt Stephanie de Groot, manager van zeven Omrin Estafette-kringloopwinkels in Friesland. De Estafette-winkels zijn een onderdeel van afvalverwerker Omrin die van recycling een van zijn speerpunten heeft gemaakt.

De Groot staat in de nieuwe vestiging van Estafette in Leeuwarden, in de zogenoemde Recycle Boulevard. Het pand met een oppervlakte van 8000 vierkante meter kwam vrij toen eigenaar Kapenga zijn woonboulevard verplaatste naar de rand van de stad. De Groot en Estafette zagen hun kans schoon. Met de paasdagen in aantocht kunnen bezoekers hier het Meubelboulevard-gevoel beleven tussen opgeknapte banken, tafels en wc-rolhouders in een fietsvork.

Recycle Boulevard Leeuwarden

De Recylce Boulevard is nu vier maanden open. De inrichting heeft wat weg van Ikea, met verschillende sfeerinrichtingen van ‘retro’ tot ‘warm modern’. Hier moet de Friese, circulaire economie van de grond komen. Naast de winkel van Estafette zijn er drie leslokalen en een werkplaats waar studenten van het Friesland College nieuwe toepassingen kunnen bedenken voor gebruikte goederen.

Door spullen op te knappen en professioneler te presenteren krijgt de winkel een hele andere uitstraling. En andere klanten, zegt De Groot. ‘In het weekend staan hier dure auto’s voor de deur. Dan komen hier mensen die heus wat te besteden hebben, en die geloven dat we spullen moeten hergebruiken. Het gaat ze om een verhaal dat een voorwerp heeft.’ Welkom bij Kringloop 2.0.

Circulair ontwerpen
In de werkplaats zijn de studenten Duncan de la Porte en Willem Wissman bezig met het maken van een tafel. Ze maken gebruik van zware eikenhouten kasten en tafels, waar veel afvalcontainers vol mee zitten. Dertig jaar geleden nog in de mode, maar nu wil niemand dat soort meubels meer hebben.

‘Wij willen laten zien dat tweedehands ook strak en mooi kan zijn. Als we weer iets nieuws hebben gemaakt dan kijken we elkaar even trots aan’, zegt De la Porte. De twee jongens volgen aan het Friesland college de mbo-opleiding creatief vakman. Wisman hoopt dat na zijn opleiding een baan te vinden die aansluit op zijn huidige ervaring. ‘Ik heb altijd iets met mijn handen willen doen. Ik werkte in de bouw, maar ik voelde me daar niet zo thuis. Dit is veel creatiever. Ik kan hier vrij denken.’

Nieuwe baan: schatgraver
Omrin, het moederbedrijf van Estafette, is de grootste afvalverzamelaar van Noord-Nederland. Omrin staat voor ‘kringloop’ en die naam is niet toevallig gekozen. Het bedrijf heeft grote ambities op het terrein van ‘circulaire economie’, zoals recycling tegenwoordig meestal wordt genoemd.

Via de zeven Friese kringloopwinkels van Estafette verkoopt Omrin jaarlijks 2,4 miljoen kilo aan oude spullen. Dat zijn 300 volle vuilniswagens. ‘We zetten er vol op in om spullen te hergebruiken’, zegt woordvoerder Jelmar Helmhout, ‘maar we zitten nog lang niet aan de top.’ Volgens hem komt er nog veel te veel moois bij het grofvuil terecht.

Bij de winkels van Estafette werken zo’n dertig mensen op betaalde basis, plus ruim driehonderdveertig vrijwilligers en meer dan honderd studenten op stageplaatsen. Vluchtelingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, iedereen is welkom om als vrijwilliger werkervaring op te doen. ‘Ik vind het een recht om niet vergeten te worden’ vertelt De Groot. ‘Dat geldt voor spullen, maar nog meer voor mensen.’

Het werk in de Kringloop 2.0 vraagt soms wel om andere vaardigheden. Zo heeft De Groot de nieuwe baan ‘schatgraver’ geïntroduceerd: mensen die de afvalcontainers induiken om met een fris oog naar al het afval te kijken. Is die lampenkap nog ergens voor te gebruiken? Er worden zelfs workshops georganiseerd om de laatste modetrends te delen met het personeel. ‘Vroeger was het criterium: als het heel is en er zit geen kattenpis op, dan nemen we het mee. Maar die dure designerbank met een pootje eraf lieten we staan.’

Verdienen aan oppimpen
Het lukte Estafette het afgelopen jaar met de verkoop van tweedehands spullen een bescheiden winst te maken. Dat lukt door heel veel vaasjes, borden en fruitschalen voor een kleine prijs te verkopen. De tweede, veel lucratievere manier is het oppimpen van de spullen die binnen komen. De Recycle Boulevard staat er vol met mee: Een stoel met een zitvlak van oude riemen. Een tafel met een fietsframe als onderstel.

De klant heeft vaak zelfs meer geld over voor iets dat een ‘upcycle’ gehad heeft. ‘Als mensen de kleur of de vorm niet meer mooi vinden, dan moeten wij als ontwerpers wat doen aan die kleur of vorm’, vindt kunstenares Louise Cohen, die een eigen boutique heeft in de Estafette-winkel. Cohen maakt onder meer gordijnen van afgedankt textiel. ‘Wij moeten de vraag naar tweedehands voorwerpen een beetje helpen. Ik ben de hele tijd bezig met de vraag: Hoe zorg ik ervoor dat iets weer woest aantrekkelijk wordt?”
In de toekomst zou De Groot het oppimpen van de spullen grootser willen aanpakken. De afgedankte spullen die studenten en kunstenaars opwaarderen tot nieuwe hebbedingen, vinden gretig aftrek. Maar het aanbod stokt. ‘We willen graag een designer collectie ontwikkelen en in serie produceren. De werkplaats met zaagmachines zou ik graag uitbreiden met een spuiterij.’ zegt De Groot. ‘Er gaan nog steeds containers vol goederen de afvalverwerker in, terwijl die in Amsterdam goud kunnen opbrengen.’

bron: FD.nl

Tags
Share