MienskipsEnergie, de manier om van sjoemelstroom af te komen

Op 22 februari kwamen de leden van Ús Koöperaasje bij elkaar voor de ledenvergadering in Poppenwier. Fryslân telt zo’n 50 lokale energiecoöperaties (het grootste aantal van alle provincies!) die alle werken aan verduurzaming, vergroening en beperking van energieverbruik op lokaal niveau en op initiatief van burgers. Vrijwel al die Friese coöperaties werken samen in de overkoepelende organisatie Us Koöperaasje. Gemeentes en provincie stimuleren de lokale initiatieven door onder andere subsidies uit bijvoorbeeld het Iepen Mienskipsfûns. In die zin ondersteunen overheden het streven naar energieneutraliteit.

Maar wat doen die overheden zelf?
Friese gemeentes en de provincie kopen gas en stroom gezamenlijk in en maken gebruik van groencertificaten (Garanties van Oorsprong) uit het buitenland. Dat kan beter, door te kiezen voor lokale opwekking! Door het energieverbruik van overheden écht te ‘vergroenen’. Zo wordt de doelstelling van de overheden naar energieneutraliteit wél gehaald. Van overheden mag je verwachten dat ze de daad bij het woord voegen. Zij hebben een voorbeeldfunctie.

De leden van Ús Koöperaasje in vergadering bijeen hebben unaniem uitgesproken dat Friese gemeentes en de provincie, maar ook het Wetterskip zo snel mogelijk af moeten van zogenaamde sjoemelstroom door grijze stroom ‘groen’ te wassen. Weg met de zgn. groen certificaten aangeschaft in het buitenland!

Wij willen dat Friese gemeentes en de provincie Friesland echt op weg gaan naar gebruik van lokaal opgewekte groene stroom voor hun eigen energieverbruik en de openbare verlichting. Wij noemen dat MienskipsEnergie: ‘Lokaal opgewekt’, ‘lokaal ingekocht’ en ‘lokaal geleverd’, waar we zelf over beslissen en zelf de vruchten van plukken.

MienskipsEnergie – een nieuwe manier om van onderop de energietransitie te versnellen.

Door over te stappen naar echte, gecertificeerde groene energie (stroom en gas), lokaal opgewekt en als het even kan geleverd door noordelijke installaties, geven overheden een stimulerend en helder signaal af, geloofwaardig en navolgbaar voor burgers en bedrijven. Lokaal inkopen, via onder andere onze eigen coöperatieve energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam, betekent ook meer behoefte aan productie en dus meer investeringen in zonne-, wind- en biogas-energie. Een echte stimulans voor investeringen in de lokale economie waardoor geld in de regio blijft*. Deze MienskipsEnergie kan overheden nu wel iets meer kosten: we schatten de meerkosten jaarlijks op niet meer dan de prijs voor een 1/2 kop koffie per inwoner per jaar.

Kijk ook op: http://mienskipsenergie.frl/

* Huishoudens, bedrijven en overheden besteden jaarlijks in Friesland circa 600 miljoen Euro aan elektriciteit en gas! Friesland gebruikt 3,3 % van alle energie in Nederland. Dat is 62 Petajoule: 12PJ elektriciteit, 34PJ gas en 16PJ voor transport. Bron: