Korting voor lokaal opgewekte energie

Goed nieuws voor leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE): zij krijgen vanaf 1 januari 2014 een belastingkorting van 7,5 cent per kWh gezamenlijk opgewekte, hernieuwbare energie. De regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie.

Naast de leden ontvangen ook de coöperaties zelf een vergoeding voor op de opgewekte energie. Die komt neer op 5 á 6 cent per kWh. Voor de regeling geldt per lid een limiet van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. De energieleverancier van het lid berekent de lagere belasting in de jaarafrekening van het lid en verrekent dit vervolgens met de Belastingdienst.

Burgers bewuster

Met de belastingmaatregel wil het kabinet niet alleen de duurzame opwekking van hernieuwbare energie stimuleren, maar ook burgers bewuster maken. Zo is veel dakoppervlak eigendom van de VvE. Tot nu toe kon alleen gesaldeerd worden over het verbruik van de gemeenschappelijke aansluiting.

Zeer welkom

“Met deze belastingkorting kan nu veel meer,” zegt Wido van Heemstra, adviseur Energie en Klimaat bij RVO.nl. “Een dergelijke korting is dan ook zeer welkom. Overal waar ik als adviseur kom, wordt me er nu al naar gevraagd.” Afgezien van de 10.000 kWh per lid heeft de overheid geen grenzen gesteld aan de productie in de regeling. Begroot is dat circa 25.000 burgers per jaar er gebruik van gaan maken.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden verschillende eisen. Zo moeten bijvoorbeeld de leden natuurlijke personen zijn, die hun huis hoofdzakelijk voor bewoning gebruiken. Bestaande coöperaties komen waarschijnlijk niet in aanmerking wanneer zij bedrijfsleden hebben.

Postcoderoos

Voor zover leden gebruik willen maken van deze regeling moeten zij in de nabijheid wonen – de zogenaamde ‘postcoderoos’. Overigens kan één coöperatie meerdere productie-installaties hebben, met zonodig voor elk hun eigen postcoderoos.

Meer informatie: Kennisdossier op Hier Opgewekt