Eerste Postcoderooscoöperatie van Fryslân een feit

Vandaag, 15 juni 2016, is onder het toeziend oog van notaris Rientjes uit Sneek de eerste Postcoderooscoöperatie opgericht. Hiermee laat de Coöperatie Duurzaam Heeg zien dat ondernemerschap én duurzaamheid in de haarvaten zit van het dorp.

Een Postcoderooscoöperatie is een bijzondere coöperatie die het mogelijk maakt voor burgers en ondernemers om collectief zonnepanelen neer te leggen op grote daken. De coöperatie maakt daarbij gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek. Zodoende krijgen de deelnemers de energiebelasting terug – net alsof het zelf, op eigen dak wordt opgewekt. De naam Postcoderoos dankt de regeling aan het feit dat de zonnepanelen én de deelnemers afkomstig moeten zijn uit aansluitende postcodes.

De eerste groep Hegemers die zich had opgegeven kan nu lid worden van Opwek Coöperatie Duurzaam Heeg 1 U.A., zoals deze speciale coöperatie heet. De ‘1’ in de naam geeft aan dat het niet beperkt hoeft te blijven tot deze groep.

Is Heeg in Fryslân het eerste dorp die op deze manier collectief zonnepanelen organiseert, het is zeker niet de enige; op dit moment worden de ervaringen van Heeg gedeeld met een steeds uitdijende groep initiatieven en coöperaties die op dezelfde manier de verduurzaming van Fryslân vorm willen geven.

Oprichting Opwek Cooperatie