Zendmast Anders

Zendmast Anderslogo

Zendmast Anders is een werkgroep van
bewoners uit Heeg. Doel is het vinden van een duurzame oplossing voor de zendmasten in Heeg mét behoud van de mobiele bereikbaarheid van inwoners en bedrijven. De werkgroep heeft groot draagvlak in Heeg. Sinds de oprichting begin 2016 hebben al honderden bewoners via de ondertekening van een petitie hun steun laten blijken.
En het aantal steunbetuigingen groeit met de dag.

Al langere tijd maken veel bewoners van Heeg zich zorgen om de zendmasten die in het dorp staan. Dit zijn belangrijke stralingsbronnen. Bewoners brengen een groot aantal ziektegevallen in verband met de zendmasten. Of dit terecht is, valt door Heeg niet te bewijzen en dat willen we ook niet. We willen gewoon afgaan op ons gezond verstand en gebruik maken van de technische mogelijkheden om het
anders te doen.

Het kan!afbeelding-5

Het is geen droom, het kan echt anders. In tientallen landen, ook in onze Europese buurlanden, zijn de stralingsnormen veel lager en is iedereen toch gewoon mobiel bereikbaar. Wat daar kan, kan in Heeg ook. Als we op een slimmere manier bereikbaar kunnen zijn met veel minder straling, waarom zouden we dat dan niet gewoon doen?

EMV en gezondheid

Onderzoeksresultaten van de laatste 30 jaar laten een wetenschappelijk gefundeerde relatie zien tussen elektromagnetische straling (EMV) en biologische effecten. Welke stralingswaarden als veilig beschouwd kunnen worden, zonder onomkeerbare risico’s, is (nog) niet eenduidig. Toch stellen het Europees Parlement én de Raad van Europa strengere regels voor blootstelling aan EMV. Het is aan de landen zelf om die regelgeving over te nemen of niet.

Voorzorgbouwbiologische-normen

De verschillen tussen de afzonderlijke landen zijn groot, Nederland hanteert vooralsnog de ruimste normen. Dit is geregeld op landelijk niveau, gemeenten hebben daarop geen invloed. De bewoners van Heeg willen niet wachten tot de Nederlandse overheid het beleid en de normen aanpast. Mét heel veel anderen denken wij dat er meer dan genoeg sociale en wetenschappelijke aanleiding is om het zogenaamde ‘voorzorgsprincipe’ toe te passen: geen zendmasten nabij bewoning. Een duurzamere oplossing voor de draadloze bereikbaarheid zal altijd ten goede komen van planten, dieren en niet te vergeten de mensen in Heeg. Als het kan, waarom dan niet?

Wat kunt ú doen?

Wilt u ook een slimmere oplossing voor de zendmasten in Heeg: onderteken dan de petitie 

Bent u gebouweigenaar? Weiger het plaatsen van een zendmast op uw gebouw zolang er geen slimme oplossing is.

Wilt u thuis of op het werk optimale bereikbaarheid en minder straling?  www.sinneict.nl

Wilt u ons volgen? Facebook: zendmastanders

Of mail: zendmastanders@duurzaamheeg.nl

grapje

  1. Wilt u ook een slimmere oplossing voor de zendmasten in Heeg: Onderteken de petitie.
  2. Bent u gebouweigenaar: Weiger het plaatsen van een zendmast op uw gebouw zolang er geen slimme oplossing is.
  3. Wilt u minder straling in uw huis:  www.sinneict.nl

Samen slim vooruit

Hoewel de werkgroep inmiddels al heel wat kennis heeft verzameld, kunnen wij als vrijwilligers uit Heeg niet ‘even’ een technische oplossing uit de mouw schudden, laat staan realiseren. Daarom willen we de zoektocht aangaan samen met de andere betrokken partijen, een zoektocht waarbij de betrokken burgers en partijen niet tegenover elkaar komen te staan maar juist met elkaar samenwerken in een proces van lokale democratie. We nodigen alle betrokken bedrijven, overheden en instellingen uit om samen met ons dit proces aan te gaan en een slimme stap vooruit te zetten.

Overal bereikbaar blijven

Overal bereikbaar zijn, dat willen we allemaal. Thuis, op het werk, op school en zelfs op vakantie. Maar er is een keerzijde: de alom aanwezige elektromagnetische straling die nodig is om onze draadloze activiteiten mogelijk te maken! Elektromagnetische velden (EMV) en straling komen van nature in het milieu voor maar we installeren steeds meer stralingsbronnen waardoor we onszelf blootstellen aan steeds meer verschillende soorten straling, zowel thuis als op de werkvloer.

In planten, dieren en mensen komen allerlei vormen van uiterst subtiele elektromagnetische processen voor. Onze gezondheid hangt daarvan af. Straling van draadloze communicatie veroorzaakt naast warmte en zwerfstroompjes, nog onbegrepen trillingen die biologische ontregelingen kunnen veroorzaken.  Hiervoor komt steeds meer wetenschappelijk bewijs.

Eind jaren negentig is woningcorporatie Elkien begonnen met de plaatsing van zendmasten op het verzorgingshuis in Heeg. In de loop der jaren is het aantal stilzwijgend toegenomen. Omwonenden hadden hier geen invloed op, Elkien en de providers konden de masten vergunningsvrij plaatsen. Jarenlang zijn de inwoners van Heeg, de bewoners van Talma State én het personeel van Patyna, onvrijwillig blootgesteld aan hoge elektromagnetische straling. Er zijn regelmatig metingen gedaan in en rond nabijgelegen woningen. In de tuinen maar ook in de slaapkamers werden bij elke meting pieken van boven de 2000 μW/m2 gemeten. Volgens de in het binnen- en buitenland erkende blootstellingsnormen van de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM) c.q. bouwbiologie mogen deze stralingseenheden in rust- dan wel slaaptoestand niet meer dan 10 μW/m2 zijn! Sinds de zend- en ontvangstmasten zijn verplaatst, zijn er buitenshuis nieuwe metingen gedaan. Zij komen nu uit rond de 5 μW/m2. Een verschil om stil van te worden…..
Samenwerken en informeren is de kracht van deze werkgroep. En met succes! Elkien heeft besloten niet over te gaan tot herplaatsing van de zendmasten op Talma State.

Providers hebben in Nederland vrij spel! Ze maken dankbaar gebruik van de wettelijke mogelijkheid om antenne-installaties vergunningsvrij te plaatsen op gebouwen. Enige voorwaarde is dat de mast niet hoger mag zijn dan 5 meter. Burgers én gemeenten kunnen dan geen invloed uitoefenen. Alleen de gebouweigenaren moeten hun toestemming verlenen. Voor het plaatsen van een mast op het dak krijgen zij een financiële vergoeding. Providers kiezen zo hun eigen voorkeursplekken. Commercieel interessante plekken c.q. dorpen krijgen veel masten, oninteressante plekken blijven slecht bereikbaar.

hoe-gaat-het-in-de-landen-om-ons-heen

Dat een slimmere oplossing mogelijk is bewijzen de vele voorbeelden uit het buitenland. Er zijn tientallen landen die de blootstellingslimieten van straling flink hebben verlaagd en die voorzorgsmaatregelen hebben genomen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Nederland is een land dat hierin hopeloos achterloopt door de zeer ruime en oude Europese blootstellingslimieten uit 1999 te hanteren waardoor in het algemeen sprake is van een sterke overcapaciteit.

Download de flyer! 

flyer-2-0

Filmpjes van Omrop Fryslan. 

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/inwoners-heeg-zijn-ernstig-ziek-geworden-door-zendmast 

https://www.youtube.com/watch?v=06w4s3bzKMU