Zendmast Anders Petitie

PETITIE “GEEN ZENDMAST IN DE DORPSKERN VAN HEEG”

De Werkgroep Zendmast Anders wil geen zendmasten in de dorpskern van Heeg en gaat op constructieve wijze zoeken naar duurzame en verantwoorde alternatieven. Vanuit het voorzorgprincipe willen we een minimale afstand tot bewoning hanteren. Bovendien zijn zendmasten midden in een woonwijk, op het verzorgingstehuis TalmaState, met vlak daarnaast het Gezondheidscentrum Heeg, de peuterspeelzaal It Pikepoltsje en het kinderdagverblijf/BSO It Flinterke, onacceptabel. Ook vinden wij de tijdelijke oplossing op het bedrijven terrein geen duurzame oplossing!

Vindt u ook dat er geen zendmasten in de nabije omgeving van woningen geplaatst mogen worden, dat het gezondheidsbelang voorop moet staan, dat onze gemeente SWF haar zorgplicht na moet komen én het huidige antennebeleid moet herzien?
Teken dan deze petitie! Klik op onderstaande link!!!!
Hierbij teken ik de petitie “Geen zendmast in de dorpskern van Heeg”: 

16 januari. Op dit moment staat de teller op 468!!! Op naar de 600!!!

Misverstanden voorkomen!

We zijn als groep blij dat de zendmasten van Talma verdwenen zijn en dat er geen tijdelijke mast geplaatst is, maar daarmee is de strijd nog niet gewonnen. We gaan de komende tijd met zoveel mogelijk partijen om tafel om een duurzame oplossing te bedenken voor heel Heeg!! We hebben natuurlijk heel goed door dat het probleem alleen maar verplaatst is en daarmee niet opgelost! Wordt vervolgd.