5 juni infoavond energie besparen in Heeg

infoavond energie besparen

 

De Energie Werkgroep van Duurzaam Heeg organiseert op woensdagavond 5 juni een informatie-avond over isoleren, besparen en maatwerkadvies in het It Heechhûs. De maatregelen, kosten en opbrengsten worden die avond toegelicht. Concrete voorbeelden, waarmee wij Hegemers concreet aan de slag kunnen.