Informatieavond CDA over Windenergie

De CDA-fractie van de gemeente Súdwest-Fryslân organiseert op 29 mei een thema-avond over Windenergie.

De avond wordt georganiseerd omdat de besluitvorming over windenergie en de windmolenlocatie(s) snel nadert. Op deze avond geven drie deskundigen hun visie op windenergie en windmolenlocaties.

Wanneer: 29 mei 2013
Waar: Kerkelijk Centrum “Het Anker”, Buren 17, 8754 CX te Makkum
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Sprekers: De heer J. Klimstra, wetenschapper over, windenergie in relatie tot totale energievoorziening.
De heer A. Koers, namens comité “Hou Fryslân mooi” over, hoe slim om te gaan met wensen van rijk en provincie.
De heer P. Sterkenburgh, namens platform duurzaam Friesland, vereniging van windturbine-eigenaren, Fryske feriening doarpsmounen en Noordenwind.
Forum: Na de pauze is er een forumdiscussie, waarin naast de sprekers mevrouw G. Akkerman-Wielinga (wethouder) en mevrouw F. Teernstra (statenlid) zullen aanschuiven.
Discussie: Volop gelegenheid voor vragen, discussie en opmerkingen aan het forum.
Sluiting: ± 22.00 uur

Aanmelding is niet nodig!

Voor vragen/opmerkingen over de organisatie:
J. Steringa, 0515-573747 of jentje.steringa@hetnet.nl
P. Dijkstra, 0515-574264 of dijkstra.menp@planet.nl