Tweede workshop ‘Reis naar een energie neutraal Heeg’ 30 juni

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de tweede workshop ‘Reis naar een energie neutraal Heeg’ op dinsdag 30 juni a.s. Deze workshop is in navolging op de workshop van woensdag 3 juni jl. Waarin de inwoners van Heeg naar eigen inzien, een ruimtelijke uitwerking hebben gegeven (in de vorm van 4 verschillende kaarten) aan een toekomstig energie neutraal Heeg.

In tussentijd zijn deze kaarten en de kenmerkende verschillen tussen de kaarten uitgewerkt in (3-D) visualisaties. In de komende workshop willen we deze visualisaties van een energie neutraal Heeg graag met u delen. Hierbij is er uitgebreid de mogelijkheid om te reageren op de visualisaties en te discussiëren over de wenselijkheid van de verschillende beelden/energiemixen.

De aandachtspunten uit de discussie vormen de randvoorwaarden voor de tweede helft van deze werksessie waarin we als dorp aan de slag gaan om een definitieve uitwerking te geven aan een energie neutraal Heeg. Hierbij hanteren we weer dezelfde werkwijzen als in de eerste workshop waarin we o.b.v. het energiemix-model, de verkozen duurzame technieken op de kaart van Heeg (en omgeving) kunnen plaatsen.

Opzet workshop 2:

  1. Inleiding door Landschapsontwerper, Erik Overdiep; Wat voor dorp is Heeg, wat zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp en het omringende landschap
  2. Confrontatie met de visualisaties van een energie neutraal Heeg
  3. Vragen en discussie over de gewenste mix en haar plaatsing
  4. Pauze
  5. Maken definitieve uitwerking energie neutraal Heeg ( eventueel aanpassen duurzame energie mix en de plaatsing in en rondom Heeg)

We beginnen om 19.30 uur en verwachten rond 22.00 de avond af te sluiten.

Share