Subsidiebudget zonnepanelen volledig besteed

De subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren was een groot succes: maar liefst 90.000 huishoudens vroegen subsidie aan. De regeling zou tot 29 december 2013 lopen met een budget van ruim 50 miljoen euro. Vanwege het grote aantal aanvragen was het subsidiebedrag begin augustus al op.

Huishoudens samen goed voor 315 GWh
De meeste huishoudens vroegen subsidie aan voor een installatie met 9 tot 12 zonnepanelen: goed voor een vermogen van 3,5 kilowatt. “Dit is voor een gemiddeld huishouden voldoende om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien”, vertelt Joop Koekoek, manager zon-PV-regeling en Energie Investeringsaftrek (EIA) bij Agentschap NL. “Samen wekken alle met deze regeling aangeschafte zonnepanelen zo’n 315 gigawattuur duurzame energie per jaar op.”

Veel animo voor regeling zonnepanelen
Al vanaf de start in juli 2012 was er veel animo voor de regeling. In eerste instantie stelde het ministerie van Economische Zaken € 20.000.000,- beschikbaar. Dit bedrag was binnen 4 maanden al op. De regeling werd daarom verlengd tot eind 2013 en het totale subsidiebedrag werd verhoogd naar € 50.882.000,-. Dit hele bedrag was halverwege augustus 2013 volledig toegekend.

Op eigen kracht verder
Vooralsnog is het ministerie van Economische Zaken niet van plan de regeling nogmaals te verlengen. “Het gebruik van zonnepanelen om zelf energie op te wekken is inmiddels aardig ingeburgerd”, licht Koekoek toe. “Bovendien is de kostprijs van zonnepanelen gedaald. Daardoor zijn particulieren eerder in staat om ze zelfstandig aan te schaffen. De subsidieregeling was bedoeld om een eerste aanzet te geven, nu moet de markt het verder oppakken.”

Geld vrijmaken voor nieuwe projecten
Hoewel deze subsidieregeling afgelopen is, blijft de huidige regering volgens Koekoek wel investeren in projecten rond duurzame energie. “Welke projecten dat precies zijn, is nog onbekend. Wanneer het nieuwe Energieakkoord voor duurzame groei klaar is, weten we meer. Nog even afwachten dus.”