De geplande info avond over gaswinning in Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken gaat in verband met het corona virus niet door. Een nieuwe datum volgt zo snel mogelijk.

Doel van de informatieavond is achterhalen welke vragen er leven en welke actie nodig is. Graag zien we jullie op een later tijdstip in het Heechhús. Mochten jullie specifieke vragen hebben, laat het ons weten. 

Lees hier meer over de info avond

Share

Bij al onze projecten zetten wij ons in voor vergroting van de biodiversiteit.

Samen met de gemeente kijken we naar de mogelijkheid om veranderingen te meten met behulp van een nieuw ontwikkeld meetinstrument.

Share

Al langere tijd maken veel bewoners van Heeg zich zorgen om de zendmasten die in het dorp staan. Dit zijn belangrijke stralingsbronnen.
Bewoners brengen een groot aantal ziektegevallen in verband met de zendmasten. Of dit terecht is, valt door Heeg niet te bewijzen en dat willen we ook niet. We willen gewoon afgaan op ons gezond verstand en gebruik maken van de technische mogelijkheden om het anders te doen.

We zoeken een duurzame oplossing voor de zendmasten in Heeg mét behoud van de mobiele bereikbaarheid van inwoners en bedrijven. Hiervoor is groot draagvlak in Heeg. Sinds het probleem is aangekaart begin 2016 hebben al honderden bewoners via de ondertekening van een petitie hun steun laten blijken. En het aantal steunbetuigingen groeit met de dag.

Share

wo 25 maart 20-21:30 uur, Heechhús, It Eilân 67, Heeg

Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken

Nu de gaskraan uit de Groninger bodem dichtgedraaid wordt, zoeken oliebedrijven andere velden om aardgas te winnen. Twee jaar geleden waren Heeg en omgeving daarom het toneel van een verkennend bodemonderzoek, met kabels en trilwagens op straat. De uitkomsten daarvan werden na een jaar verwacht, maar tot op heden zijn bewoners daar niet over geïnformeerd.

Omdat er veel onduidelijk is over hoe we als bewoners het best voorbereid kunnen zijn op eventuele gaswinning is ons gebied, organiseert de gaswerkgroep van Duurzaam Heeg een informatieavond. Heeg mag dan ambitieus aan de slag zijn met het aquathermieproject Warm Heeg: de gevolgen van gaswinning zullen er niet minder om zijn. In ons gebied spelen meerdere kwesties:

  • Bodemdaling wat is de voorspelde bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor CO2 veenweidegebied?
  • Stikstof Vanaf augustus 2019 mogen geen nieuwe gaswinningsprojecten meer worden uitgevoerd in Natura 2000-gebieden. Gaat gaswinning in combinatie met de stikstofnorm ten kost van landbouw of bouw in ons gebied?
  • Natuur Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?
  • Schaderegeling Onlangs ging de provincie akkoord met een schaderegeling. Hierop was veel kritiek. Is die terecht?
  • Huizenbezitters. Stel dat we in Heeg een collectieve nulmeting willen doen, hoe kunnen we dat organiseren en wat kost dat?
  • Lekke gasputten Het is bekend dat uit oude gasputten gas, methaan en chemicaliën weg kunnen lekken. Deze vervuiling is onzichtbaar. Wat weten we over de conditie van de oude gasputten in de omgeving?
  • Giftige stoffen Vermilion sluit fracking niet uit. Hierbij worden giftige stoffen in de bodem gespoten om gas uit harde aardlagen te kunnen winnen. Wat weten we over de gevolgen voor de grondwater en veiligheid voor de landbouw?

Doel van de informatieavond is achterhalen welke vragen er leven en welke actie nodig is. Graag zien we jullie op 25 maart in het Heechhús. Mochten jullie specifieke vragen hebben, laat het ons weten. 

Share

Vleermuizen zijn de beste dorpsgenoten die je je kunt wensen!
Ze zijn prachtig om te zien, op jacht tijdens een warme zomeravond, maar ook nog eens ontzettend nuttig. Ze eten grote hoeveelheden steekmuggen en andere insecten, zoals de vlinders van de eikenprocessierups. Om het de vleermuizen nog meer naar de zin te maken hebben we tientallen vleermuiskasten in het Heempark opgehangen.

Ook doen we mee aan het project Bats yn Byld van de Friese MilieuFederatie en Landschapschapsbeheer Friesland. Zo komen we meer te weten over de vleermuizenstand in onze omgeving en kunnen we de inwoners van Heeg daar meer bekend mee maken. In april worden enkele mensen uit Heeg opgeleid als Batmen. Zij kunnen dan met een batdetector verschillende vleermuissoorten onderscheiden. Daarna gaan we de soorten in het Heempark en op particuliere terreinen inventariseren om duidelijk te krijgen welke soorten er in onze omgeving voorkomen en waar ze nestelen.

Benieuwd welke vleermuis er bij jou in de tuin rondvliegt? Meld je aan en er komt een ‘Batman’ bij jou thuis langs om te onderzoeken of er vleermuizen voorkomen en welke soort het is. Vanaf midden april gaan de ‘Batmen’ op onderzoek uit. 

Meld je hier aan voor een vleermuizentest rond jouw woning.

Waar wonen vleermuizen?
Vleermuizen leven in oude holle bomen zoals wilgen en kerktorens, waar ze kolonies vormen. Omdat er steeds minder oude bomen blijven staan, hebben de vleermuizen steeds minder nestgelegenheid. Er kunnen ook vleermuizen onder je dak wonen. Ze kruipen door een klein kiertje en verder heeft niemand er last van.

 

Share