Iedereen ziet de beelden van de laatste Elfstedentocht nog helder voor zich. Een heroïsche wedstrijd tegen het decor van een prachtige provincie. Dat decor dreigt over een flink deel van de route drastisch te veranderen. De Provincie Friesland presenteerde vorig week tijdens een informatieavond de plannen voor een grootschalig windmolenpark. De bewoners van het gebied hebben tot aanstaande zondag de tijd om te reageren. Deze reactietermijn is door de Provincie verlengd in verband met de vele en zwaar verontwaardigde reacties.

Als het aan de Provincie Friesland ligt zal een volgende Elfstedentocht over vele kilometers verreden worden tegen de achtergrond van tientallen windmolens. En niet zomaar windmolens, maar mega molens van 150 meter hoog. Voor het vergelijk, dat is drie keer zo hoog als een gemiddelde Nederlandse vuurtoren.

Honderd vierkante kilometer
De Provincie heeft een plan ontwikkeld om binnen de driehoek Makkum, Bolsward, Harlingen een grootschalig windmolenpark te realiseren. Ze is bereid daarvoor een gebied van ruim honderd vierkante kilometer op te offeren. Eeuwenoud cultuurlandschap. Gevolg? Tientallen terpen, tufstenen kerkjes met karakteristieke zadeldaktorens, een compleet gave ringdijk uit de 10e eeuw (één van de oudste van Friesland), beschermde dorpsgezichten, het verdwijnt allemaal in een woud van windmolens. Authentieke dorpen en bijvoorbeeld een toeristenplaats als Makkum raken volledig ingesloten door de mega molens.

Mega molens 150 meter hoog
Ook het IJsselmeer ontkomt niet aan de grote plannen van de Provincie. Ook daar wil men de windmolens plaatsen. Ook 150 meter hoog. Liefst tweehonderd stuks. Niet alleen verdwijnt daarmee in één keer de unieke weidsheid van het IJsselmeer, de molens zullen ook met gemak te zien zijn vanaf elke plek in de Waddenzee.

Bewoners van het gebied voelen zich compleet overvallen door de plannen. Piebe Piebenga uit Schraard: “De kroonjuwelen van Friesland zijn water, land en horizon. Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk dat de Provincie die op zo’n manier verkwanselt. Het is alsof je de kip met de gouden eieren slacht.” Miljoenen zijn de afgelopen jaren gespendeerd om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. Maar de toerist die komt voor het Friesland van de rust en de ruimte heeft hier in de toekomst niets meer te zoeken.

Noord Holland stopt met windmolenprojecten
Ondanks de steeds hoger wordende energierekeningen moet een gemiddeld Nederlands gezin per jaar nog altijd zo’n € 500,- ophoesten om duurzame energie te subsidiëren. Zonder dat geld zijn subsidie verslindende plannen als deze uiteraard niet realiseerbaar. De plannen van de provincie Friesland zijn overigens des te opmerkelijker nu de provincie Noord Holland vorige maand heeft besloten per direct te stoppen met alle windmolenprojecten omdat ze van mening is dat zij het landschap te veel aantasten. In Friesland bundelen de bewoners die tegen de plannen van de Provincie zijn hun krachten en richten daartoe een stichting op.

Waterportverbond
Het Watersportverbond pleit in haar ingediende zienswijze op de structuurvisie ‘Windenergie op Land’ voor een behoud van het open karakter van het landschap. Het Watersportverbond vreest dat de komst van grootschalige windmolenparken het landschap en de vaarbeleving zullen aantasten.

In 2020 moet 14% van de totale energievoorziening duurzaam zijn. Omdat windenergie één van de belangrijkste duurzame energiebronnen is, zullen er in de toekomst grootschalige windmolenparken worden gebouwd. In de structuurvisie wijst het Rijk gebieden aan waarbinnen ruimte is voor grootschalige windenergie, zoals Noordoost Nederland, het IJsselmeergebied en
Zuidwest Nederland. In deze regio’s liggen belangrijke watersportgebieden als de Zuidwestelijke Delta, het Markermeer en het IJsselmeer. De komst van de grootschalige windmolenparken zullen het landschap en de vaarbeleving echter schaden, zo vreest het Watersportverbond. Met een mastdikte van 15 meter en een hoogte van 200 meter zijn moderne windturbines bij helder weer op meer dan 30 kilometer afstand zichtbaar. Daarnaast is er sprake van een veelvoud van deze turbines in parken waar ook niet doorheen gevaren mag worden. Het unieke karakter van het Nederlandse vaargebied wordt door de grootschalige windmolenparken in de kern aangetast.
Vooropgesteld staat dat het Watersportverbond niet tegen windenergie is; het is een belangrijke vorm van duurzame energie. De manier waarop deze industriële activiteit zich profileert en vooral ook de keuze van de locaties, ziet het Watersportverbond echter als een serieuze bedreiging voor het landschap en als aantasting voor de recreatieve vaarbeleving.
Het Watersportverbond pleit in haar ingediende zienswijze op de structuurvisie dan ook voor het behoud van het open karakter van het landschap. Daarnaast wijst zij ook op de nadelige economische gevolgen in de recreatieve sector. Als het open karakter wordt aangetast en het vaarwater verkleint, zullen watersporters naar andere gebieden vertrekken, zo vreest het Watersportverbond. Dit zal zeker nadelige gevolgen hebben voor de lokale economie.

Bron Watersportverband

Tagged with:
 

Comments are closed.