Postcoderoos Regeling Verlaagd Tarief

Hoe werkt een Postcoderoosproject in Heeg?

Bij de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de Postcoderoosregeling, kan bewoners en bedrijven in coöperatief verband investeren in duurzame stroomproductie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers van overheidswege een korting op de eigen stroomrekening. Het kan gaan om stroomproductie uit verschillende duurzame bronnen maar in Heeg kiezen we voor zonnepanelen op een dak.

  1. Het begint met een groep bewoners en/of bedrijven die samen in een kleine coöperatie zonnepanelen willen plaatsen en met het zoeken van een geschikte locatie.
  2. Op de gevonden locatie (dak) wordt een groot aantal zonnepanelen gelegd.
  3. Stroomverbruikers uit Heeg (postcode 8621), maar ook uit de aangrenzende dorpen, zoals Oudega, Hommerts, Gaastmeer en nog diverse andere dorpen kunnen deelnemen in het zonnecollectief. In Heeg komt één participatie overeen met één zonnepaneel. U mag participeren in het project met maximaal zoveel participaties (zonnepanelen) als overeenkomen met uw eigen stroomverbruik* met een maximum van 10.000 kWh. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, wordt het aantal participaties per verbruiker mogelijk gemaximaliseerd. Door het kopen van een participatie wordt u mede-eigenaar van de coöperatie die de zonnepanelen onderhoudt en beheert.
  4. De opgewekte stroom wordt door de coöperatie verkocht aan energiebedrijf Energie VanOns. Met deze inkomsten wordt het beheer en onderhoud van de zonnepanelen-installatie betaald. Energie VanOns levert de stroom weer door aan de participanten. Zo produceert u uw eigen zonnestroom, lokaal en duurzaam opgewekt op andermans dak.
  5. Na elk jaar wordt berekend hoeveel kilowattuur uw zonnepanelen hebben opgewekt. Voor deze hoeveelheid kWh krijgt u de energiebelasting teruggestort op uw bankrekening. Voor 2016 is de energiebelasting € 0,1007 per kilowattuur (€0,1218 incl. btw).
  6. De looptijd van een postcoderoos is 15 jaar. Voor 15 jaar lang garandeert de overheid de teruggave van de energiebelasting. Hiermee kunt u een rendement verwachten van 6 tot 8% van uw geïnvesteerde vermogen.

* Rekenvoorbeeld: een zonnepaneel levert ongeveer 290 kWh per jaar op, uw verbruik is 3240 kWh, dan kunt u voor 3480/290 = 12 panelen c.q. participaties deelnemen. Is uw verbruik 10.000 kWh of meer dan kunt u met maximaal 10.000/290 = 35 participaties deelnemen.

Veelgestelde Vragen Postcoderoos

Wat is de rol van Energieoöperatie Heeg?
De Energiecooperatie heeft een faciliterende rol. Zij zorgt voor het realiseren van het Postcoderoos project. Overheadkosten worden hierdoor tot een minimum beperkt, waardoor er een kortere terugverdientijd gerealiseerd wordt. Door nauw samen te werken met andere Coöperaties in Friesland o.a. in het Netwerk Duurzame Dorpen en via Us Kooperaasje worden schaalvoordelen behaald, kennis gedeeld en haalbaarheid getoetst.

Wat gebeurt als de stroomprijs stijgt of daalt?
Als de reguliere stroomprijs stijgt en de energiebelasting blijft gelijk, dan gaat u meer betalen op jaarbasis. Uw coöperatie heeft dan wel hogere inkomsten uit de verkoop van de zonnestroom. Daalt de stroomprijs en de energiebelasting blijft gelijk, dan gaat u minder betalen op jaarbasis. Maar ook de coöperatie heeft dan minder inkomsten uit de verkoop van stroom. Naar verwachting zal de kale stroomprijs de komende jaren niet veel stijgen, misschien zelfs wel licht dalen. De energiebelasting daarentegen gaat naar verwachting wel stijgen. Omdat de postcoderoosregeling gekoppeld is aan de energiebelasting, krijgt u bij een stijging van de energiebelasting, meer terug voor uw participatie.

Wat is de terugverdientijd van mijn investering?
Puur op basis van de korting op de energiebelasting verdient u een participatie in ruim 9 jaar terug. Bij een hogere stroomopbrengst van de zonnepanelen en afhankelijk van uw persoonlijke inkomenssituatie kan deze periode korter zijn. Na het negende jaar krijgt u nog 6 jaar korting op uw energiebelasting.

Wat gebeurt er na 15 jaar?
De Regeling Verlaagd Tarief heeft een looptijd van 15 jaar. Na 15 jaar stopt de korting op de energiebelasting. De zonnepanelen blijven nog wel stroom produceren, zeker nog 5 tot 10 jaar en wellicht zelfs langer. De opbrengst zal vanaf dat moment de geldende stroomprijs zijn.
Wellicht zijn er op dat moment ook goedkopere zonnepanelen met een hoger rendement waarmee de bestaande zonnepanelen vervangen kunnen worden. Ook kan besloten worden de coöperatie na 15 jaar op te heffen en de panelen over te dragen aan de gebouweigenaar.

Kan ik ook op een later moment mee doen?
Bij voldoende interesse worden er meerdere projecten opgestart. Maar het is ook mogelijke, bijvoorbeeld als iemand gaat verhuizen, om een participatie over te nemen.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
Blijft u binnen het postcodegebied dan is er niets aan de hand en krijgt u de korting ook op uw nieuwe adres. Verhuist u naar een adres buiten de postcoderoos dan kunt u uw participatie aan iemand anders overdragen of terugleveren aan de coöperatie voor het dan geldende vergoeding.

Ik heb thuis al zonnepanelen, kan ik dan toch meedoen?
Ja. Stel u verbruikt in totaal 4500 kWh per jaar. En u heeft zonnepanelen voor 2500 kWh. Dan kunt u voor 2000 kWh deelnemen in een postcoderoos.

Het is toch veel interessanter om de zonnepanelen op mijn eigen dak te plaatsen? 
Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Voor sommige situaties is dit het geval, voor andere situatie weer niet. Meer informatie leest u hier. Het is in ieder geval een mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen voor iedereen die dit niet op eigen dak kan of wil doen.

Wat als de zonnepanelen vroegtijdig kapot gaan?
De installatie is zo ingericht dat er een minimaal risico is op vroegtijdige schade aan c.q. slecht functioneren van de zonnepanelen en omvormers. Via monitoring worden eventuele problemen vroegtijdig gedetecteerd en door de leverancier verholpen. Op de zonnepanelen zit een productgarantie van 12 jaar en een opbrengstgarantie van 25 jaar. De omvormers hebben een standaard garantie van 10 jaar. In de coöperatie wordt elk jaar geld gereserveerd voor onderhoud, vervanging en schoonmaak. En uiteraard is de installatie verzekerd tegen schade.

Betaal ik BTW over een participatie?
Nee. De participatie is een deelname / aandeel in de coöperatie.

Zijn er jaarlijkse kosten?
In de business case wordt jaarlijks geld gereserveerd voor onderhoud en overige vaste kosten. Dit geld komt uit de verkoopopbrengsten van de zonnestroom. Bij de huidige en zelfs bij een licht dalende stroomprijs zijn er geen jaarlijkse bijdragen nodig van de participanten.

Ik wil graag meedoen, maar ik heb (nu) niet voldoende financiële middelen?
Voor een maximum van 4 participaties is een afbetalingsregeling mogelijk. U betaalt de participatie(s) dan in 5 gelijke delen in 5 jaar af. De extra administratie kosten zijn 15 euro per jaar. Er zijn een beperkt aantal participaties in deze regeling beschikbaar.
Het is ook mogelijk om nu deel te nemen in het eerste zonnecollectief en op een later moment in een tweede of derde project.

Kan ik als ondernemer gebruik maken van andere fiscale regelingen in combinatie met de Regeling Verlaagd Tarief?
Dit is niet of zeer beperkt mogelijk. Bij installatie van zonnepanelen op uw eigen dak zijn er meer fiscale mogelijkheden. Hierbij kunt u wel gebruik maken van de collectieve inkoop van zonnepanelen via Duurzaam Heeg.

Wat zijn de financiële risico’s?
De opbrengsten kunnen per jaar fluctueren, in een overmatig zonnig jaar is de opbrengst hoger, dan in een jaar met slechter weer. Ook als de stroomprijs, het vastrecht,  de energie- of overige belastingen dalen of stijgen, beïnvloed dit het rendement. Bij een zeer lage stroomprijs kan het mogelijk zijn dat de onderhouds- en beheerkosten niet vanuit de verkoopopbrengsten voldaan kan worden. In dat geval zal er een bijdrage gevraagd worden van de participanten.
De installatie heeft een waarde waarop jaarlijks wordt afgeschreven. Hierdoor wordt ook uw participatie elk jaar minder waard. Deze afwaardering kunt u mogelijk ten laste brengen van uw inkomstenbelasting.
Mocht onverhoopt de coöperatie vroegtijdig ontbonden worden, dan heeft de installatie een restwaarde, welke na verkoop van de installatie onder de participanten verdeeld wordt.
De coöperatie wordt opgericht met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). U kunt hierdoor niet meer verliezen dan de oorspronkelijke investering.
Het investeren in het zonnecollectief in Heeg valt buiten het toezicht van de ACM (Autoriteit Consument en Markt), hierdoor is er geen vergunning- en prospectusplicht.

Heeft u vragen die nog niet beantwoord zijn, mail ons dan op energie@duurzaamheeg.nl of vul het contactformulier in met uw vraag en wij beantwoorden deze dan zo spoedig mogelijk.

Meer achtergronden en informatie over de Regeling Verlaagd Tarief