Openbaar groen

In afstemming met de groenafdeling van de gemeente maakten we het plan Heech yn it Grien om Heeg groener en natuurrijker te maken met nieuwe bomen, bloeiend en eetbaar openbaar groen en een natuurlijker inrichting. Stap voor stap voeren we het plan uit, samen met de gemeente, met als richtlijn ‘de zeven groenregels van Heeg’.
Download hier het plan Heech yn it Grien.

 

Share