Beter scheiden: minder restafval

Onze restafvalcontainers zitten voor meer dan de helft vol met verkeerd weggegooid afval: papier, kleding, GFT-afval, glas, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval.
Dat kan anders! Door ons afval beter te scheiden, kan meer gerecycled worden en hoeven we minder restafval te verbranden.

In 2015 en 2016 voerden we in Heeg de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! uit. Dankzij metingen van de gemeente weten we dat we in die periode 16% vermindering van het huishoudelijk restafval bereikten. In 2017, een jaar nadat de campagne was afgesloten, heeft de gemeente nog een keer gemeten. Met 10 % minder restafval bleek het effect van de campagne nog steeds merkbaar. Vandaag de dag zie je in het dorp nog steeds grijze restafvalcontainers staan met daarop de campagnesticker.

Grondstoffenplattegrond

Op deze plattegrond van Heeg staan alle inzamelpunten van de verschillende soorten afval.
Als je nog een extra inzamelpunt weet, horen we het graag!

Sticker aanvragen

Vind je het leuk om ook een campagnesticker op je container te hebben? Stuur ons een mailtje met daarin je huisadres en vraag om de sticker. Je krijgt de sticker dan  thuis bezorgd. Plak die op je grijze container en iedereen kan zien dat ook jij bijdraagt aan minder restafval in Heeg.

Achtergrond van Ho! Net yn ‘e Kliko!

Deze afvalcampagne is ontwikkeld door vier Friese dorpen waaronder Heeg. De campagne wordt nog steeds uitgevoerd op andere plekken en scholen in Friesland. Doel is 25% minder restafval in de grijze container door beter afval scheiden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in Friesland de inhoud van onze restafvalcontainers voor meer dan de helft bestaat uit verkeerd weggegooid afval: papier, kleding, GFT-afval, glas, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval. Eenmaal in het restafval kunnen deze materialen niet meer gerecycled worden en worden ze verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.honetynekliko.frl

Share