Duurzaamheidslening Noord Nederland

Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening? Als inwoner van Noord-Nederland kunt u voor energiebesparende maatregelen een duurzaamheidslening aanvragen. Door deze duurzaamheidslening te voorzien van een rentevoordeel willen de noordelijke provincies u helpen energie te besparen in uw woning.

Om voor deze duurzaamheidslening in aanmerking te komen dient u eigenaar én bewoner te zijn van een woning in Noord-Nederland. Ook is het voor vereniging van eigenaren mogelijk om een lening aan te vragen. Bijkomende voorwaarde is dat uw woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd.

Deze lening is gebaseerd op het verbeteren van de energieprestatie-index van uw woning. Voordat u de aanvraag indient, moet u een maatwerkadvies laten opstellen, waarin staat hoe u de Energie-index van uw woning met minimaal 0,75 gaat verbeteren en tenminste energielabel C gaat behalen. Op deze maatregelen wordt uw lening gebaseerd. Er is geen limitatieve lijst met energiebesparende maatregelen. U kunt zelf bepalen op welke wijze u de energieprestatie-index van uw huis wilt verhogen.

Zonnepanelen is ook één van de maatregelen die u kunt aanschaffen. Echter is de verhoging van uw energieprestatie-index hiermee minimaal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een maatwerkadviseur.

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het gepubliceerde SVn rentetarief voor 10 of 15 jaar dat geldend is op moment van toewijzing van de lening, met een minimum van 0,5%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 15.000 euro. U kunt slechts één maal een lening ontvangen. Het principie van deze lening is vergelijkbaar met die van een bouwdepot.

Lees verder over deze regeling op de website van de SNN